Psychophonetics Foundation, s.r.o.

Ako Škola empatie organizujeme celoročný kurz sebarozvoja, sprevádzania, komunikácie, zvládania prekážok a koučingu:
„Holistický koučing osobného rozvoja“.

Tiež organizujeme krátke prednášky aj celodenné workshopy, tematicky zamerané na holistický rozvoj osobnosti.

Psychophonetics Foundation, s.r.o.

Ako Škola empatie organizujeme celoročný kurz sebarozvoja, sprevádzania, komunikácie, zvládania prekážok a koučingu:
„Holistický koučing osobného rozvoja“.

Tiež organizujeme krátke prednášky aj celodenné workshopy, tematicky zamerané na holistický rozvoj osobnosti.

Nič tu nie je