Mentor Partners, s.r.o.

Portál robime.it existuje od roku 2012 s cieľom byť partnerom IT-čkárov a pomáhať im v odbornom raste.

Robíme to cez budovanie osobných vzťahov, HR službami a podpore IT komunít.

https://robime.it • fb.com/robimeit • linkedin.com/robime.it • @robimeit

Chceš si nájsť dobrú prácu, blogovať, spoznať ľudí, získať mentoring, napíš nám na spolu@robime.it.

Mentor Partners, s.r.o.

Portál robime.it existuje od roku 2012 s cieľom byť partnerom IT-čkárov a pomáhať im v odbornom raste.

Robíme to cez budovanie osobných vzťahov, HR službami a podpore IT komunít.

https://robime.it • fb.com/robimeit • linkedin.com/robime.it • @robimeit

Chceš si nájsť dobrú prácu, blogovať, spoznať ľudí, získať mentoring, napíš nám na spolu@robime.it.

Nič tu nie je