PROGNESSA, s.r.o.

Našou hlavnou víziou je pomáhať firmám budovať firemné procesy a svoj imidž v digitálnom svete. Taktiež zvyšovať predaje, viditeľnosť, bázu zákazníkov a posúvať sa smerom vpred.

Čerpali sme znalosti vo viac ako 20 krajinách sveta a stretávali sme sa s ľuďmi, ktorí nám odovdzali cenné know-how, ktoré aplikujeme pre rozvoj firiem.

Našími hlavnými hodnotami sú vývoj (progress) a šťastie (happiness). To znamená, že chceme naše široké okolie posunúť bližšie k bránam kreativity, že chceme pomôcť podnikateľom nájsť nové cesty k hľadaniu zákazníkov a že výsledkom našej práce je robiť ľudí šťastnejšími.

PROGNESSA, s.r.o.

Našou hlavnou víziou je pomáhať firmám budovať firemné procesy a svoj imidž v digitálnom svete. Taktiež zvyšovať predaje, viditeľnosť, bázu zákazníkov a posúvať sa smerom vpred.

Čerpali sme znalosti vo viac ako 20 krajinách sveta a stretávali sme sa s ľuďmi, ktorí nám odovdzali cenné know-how, ktoré aplikujeme pre rozvoj firiem.

Našími hlavnými hodnotami sú vývoj (progress) a šťastie (happiness). To znamená, že chceme naše široké okolie posunúť bližšie k bránam kreativity, že chceme pomôcť podnikateľom nájsť nové cesty k hľadaniu zákazníkov a že výsledkom našej práce je robiť ľudí šťastnejšími.

Nič tu nie je