Topcoach s. r. o.

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom. Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

Naše skúsenosti z oblasti sebarozvoja sú bohaté - okrem vytvorenia a manažovania portálu pozitivnamysel.sk, ktorý pomáha ľuďom prepojiť sa s odborníkmi sebarozvoja po celom Slovensku, boli to i Pozitívne diskusie a práve tie dali základ a prvý podnet k vytvoreniu projektu topcoach.sk. Prostredníctvom týchto diskusií sme okrem odbornosti nadobudli i veľmi cenné skúsenosti z oblasti marketingovej komunikácie a eventového manažmentu.

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

Sme hrdí i na naše vlastné produkty, a to interaktívne prednášky leTalk a taktiež akadémiu pre budúcich lídrov pod názvom NewLeaders Academy. A v spolupráci s Nadaci Tomáše Bati zo Zlína sme vytvorili koncept jedinečných prednášok Baťa KNOW-HOW.

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

Topcoach s. r. o.

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom. Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

Naše skúsenosti z oblasti sebarozvoja sú bohaté - okrem vytvorenia a manažovania portálu pozitivnamysel.sk, ktorý pomáha ľuďom prepojiť sa s odborníkmi sebarozvoja po celom Slovensku, boli to i Pozitívne diskusie a práve tie dali základ a prvý podnet k vytvoreniu projektu topcoach.sk. Prostredníctvom týchto diskusií sme okrem odbornosti nadobudli i veľmi cenné skúsenosti z oblasti marketingovej komunikácie a eventového manažmentu.

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

Sme hrdí i na naše vlastné produkty, a to interaktívne prednášky leTalk a taktiež akadémiu pre budúcich lídrov pod názvom NewLeaders Academy. A v spolupráci s Nadaci Tomáše Bati zo Zlína sme vytvorili koncept jedinečných prednášok Baťa KNOW-HOW.

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

Nič tu nie je