A - Centrum

Programy a konzultácie pre rodiny, deti a dospelých odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií - spektrum autizmu a ďalších foriem neurodiverzity ako je Aspergerov syndróm, autizmus, ADHD a iné. Poskytujeme poradenstvo a školenia v témach zručností pre inkluzívne vzdelávanie a podpora diverzity z pohľadu celoživotného vzdelávania, zamestnávania a osobného rozvoja pre dôstojný a plnohodnotný život jednotlivcov a rodín.

A - Centrum

Programy a konzultácie pre rodiny, deti a dospelých odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií - spektrum autizmu a ďalších foriem neurodiverzity ako je Aspergerov syndróm, autizmus, ADHD a iné. Poskytujeme poradenstvo a školenia v témach zručností pre inkluzívne vzdelávanie a podpora diverzity z pohľadu celoživotného vzdelávania, zamestnávania a osobného rozvoja pre dôstojný a plnohodnotný život jednotlivcov a rodín.