Uložiť

Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách

by Talentway.net Základné info: Online,Twin City A, Karadičova 2,Bratislava,Slovenská republika
Bratislava
09. september, 2020 | st | 08:00 Pridaj do kalendára
200.00 € KÚPIŤ LÍSTOK

Popis

Online kurz je určený pre učiteľov vysokých a stredných škôl na podporu implementácie nových didaktických metód do výučby. 

Je určený pre pedagógov, ktorí nemajú radi rutinu a chceli by podnietiť vyššiu aktivitu študentov na hodinách. 

Čo vám kurz prinesie:

- Odstránite rutinu z cvičení a motivujete študentov,
aktivitu prenesiete na študentov a študenti zároveň trénujú mäkké zručnosti,
- študenti budú aktívne riešiť témy, ktoré sú pre nich zaujímavé,
- získate si prirodzenú autoritu u súčasnej generácii študentov,
- osobnostný a profesný rozvoj.

Online kurz obsahuje:

- inštruktážne videá (6) (ostávajú vám aj po skončení kurzu

online konzultácie

- vstup do komunity ľudí, ktorí majú radi aktívnych študentov, nové projekty

- doplnkové podklady ako diskusné videá, materiály a šablóny pre vás a vašich študentov


Z akých tém pozostáva kurz:
- Pozitívna motivácia - typy a triky na aktivizovanie študentských tímov,
- ako správne na “Brainstorming” -  hľadanie riešení a návrhov so študentami,
- warm upy a ich význam na hodinách,
- čo sú mäkké zručnosti, ako s nimi pracovať a ako ich hodnotiť,
- tímová spolupráca na hodine – jej výhody, nevýhody. Ako pracovať s konfliktami v študenskom tíme,
- je dôležité hodnotiť prezentačné zručnosti a aké kritériá pri ich hodnotení použiť?

  

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

 • Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu
 • Brigita, Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu
 • Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


A s mnoho ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

  

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

Inováciám vo vzdelávaní na princípoch Design Thinking & Project-Based Learning sa venujem už viac ako päť rokov. Novým technikám výučby som sa začala venovať ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dnes už spolupracujem s ďalšími piatimi univerzitami na Slovensku a s ôsmymi partnerskými univerzitami v Európe. Čoraz častejšie sa stretávam s požiadavkou aj z iných univerzít na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Kvôli týmto podnetom sme založili spoločnosť, v ktorej sme sa rozhodli poskytovať Mentoring 1-0-1  so zameraním na (design) Thinking tools, Projektovú výučbu a Spoluprácu s praxou. 

 

Tags

Miesto konania eventu

Online,Twin City A, Karadičova 2,Bratislava,Slovenská republika
Bratislava

Pozrieť na mape

Kontakt na organizátora

Talentway.net

veronika.nekolova@talentway.net

Fakturačné údaje

Talentway.net

Vajnorská 1306/7,
83103 Bratislava - Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 51775891
DIČ: 2120798141
IČ DPH: SK2120798141

Popis

Popis

Online kurz je určený pre učiteľov vysokých a stredných škôl na podporu implementácie nových didaktických metód do výučby. 

Je určený pre pedagógov, ktorí nemajú radi rutinu a chceli by podnietiť vyššiu aktivitu študentov na hodinách. 

Čo vám kurz prinesie:

- Odstránite rutinu z cvičení a motivujete študentov,
aktivitu prenesiete na študentov a študenti zároveň trénujú mäkké zručnosti,
- študenti budú aktívne riešiť témy, ktoré sú pre nich zaujímavé,
- získate si prirodzenú autoritu u súčasnej generácii študentov,
- osobnostný a profesný rozvoj.

Online kurz obsahuje:

- inštruktážne videá (6) (ostávajú vám aj po skončení kurzu

online konzultácie

- vstup do komunity ľudí, ktorí majú radi aktívnych študentov, nové projekty

- doplnkové podklady ako diskusné videá, materiály a šablóny pre vás a vašich študentov


Z akých tém pozostáva kurz:
- Pozitívna motivácia - typy a triky na aktivizovanie študentských tímov,
- ako správne na “Brainstorming” -  hľadanie riešení a návrhov so študentami,
- warm upy a ich význam na hodinách,
- čo sú mäkké zručnosti, ako s nimi pracovať a ako ich hodnotiť,
- tímová spolupráca na hodine – jej výhody, nevýhody. Ako pracovať s konfliktami v študenskom tíme,
- je dôležité hodnotiť prezentačné zručnosti a aké kritériá pri ich hodnotení použiť?

  

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

 • Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu
 • Brigita, Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu
 • Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


A s mnoho ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

  

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

Inováciám vo vzdelávaní na princípoch Design Thinking & Project-Based Learning sa venujem už viac ako päť rokov. Novým technikám výučby som sa začala venovať ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dnes už spolupracujem s ďalšími piatimi univerzitami na Slovensku a s ôsmymi partnerskými univerzitami v Európe. Čoraz častejšie sa stretávam s požiadavkou aj z iných univerzít na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Kvôli týmto podnetom sme založili spoločnosť, v ktorej sme sa rozhodli poskytovať Mentoring 1-0-1  so zameraním na (design) Thinking tools, Projektovú výučbu a Spoluprácu s praxou. 

 

Tags

Miesto

Miesto

Talentway.net
Vajnorská 1306/7
83103 Bratislava - Nové Mesto
Slovakia

Pozrieť na mape
Kontakt

Kontakt na organizátora

Talentway.net

veronika.nekolova@talentway.net

Fakturačné údaje

Talentway.net

Talentway.net
Vajnorská 1306/7
83103 Bratislava - Nové Mesto
Slovakia

IČO: 51775891
DIČ: 2120798141
IČ DPH: SK2120798141