Uložiť

COVID špeciál (82min)

by Michal Hulik Základné info: Kdekoľvek -
ONLINE
29. október, 2021 | pi | 16:05 Pridaj do kalendára
0.00 € KÚPIŤ LÍSTOK

Popis

Pre sledovanie týchto prednášok zdarma je potrebné zaregistrovať sa (tiež zdarma) na webe: www.eSestra.sk 

Následne kliknúť na video-kurz "COVID špeciál" a potom ho už len spustiť :)


POPIS VIDEO-PREDNÁŠOK:

Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu prostredníctvom odborných prednášok:

 

01. Trombóza a COVID-19

02. Syndróm vyhorenia počas COVIDu-19. Ako ho identifikovať, zvládnuť a eliminovať. 

03. COVID-19 vo vzťahu k právam a povinnostiam sestier a zamestnávateľov.  

04. Výpomoc kňaza na COVID oddelení. 80% obyvateľstva SR je veriacich.  

 

01. Trombóza a COVID-19   (Odborná prednáška – 23 min.)

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. - viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy

Obsah prednášky:

 • Trombóza v súvislosti s COVID-19 
 • Etiopatogenéza a mechanizmy koagulopatie 
 • Trombotické komplikácie
 • Vplyv na laboratórne testy koagulácie   
 • Antitrombotická liečba u pacientov s COVID-19

  

02. Syndróm vyhorenia počas COVIDu-19. Ako ho identifikovať, zvládnuť a eliminovať   (Odborná prednáška – 13 min.)

 PhDr. Jana Baková, PhD. - sestra I. KAIM, UNLP Košice

         Obsah prednášky:

 • Sestry a syndrómom vyhorenia
 • Syndróm vyhorenia - príznaky, symptómy a fázy
 • Zvládanie stresu
 • Stratégia zvládania stresu
 • Preventívne opatrenia

  

03. COVID-19 vo vzťahu k právam a povinnostiam sestier a zamestnávateľov   (Odborná prednáška – 30 min.)

 JUDr. Dušan Slávik, LL.M. - advokát, spoločník a konateľ v advokátskej kancelárii
  PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

         Obsah prednášky:

 • Núdzový stav
 • Povinnosti sestier v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu
 • Pracovná povinnosť
 • Vykonávanie iného ako dohodnutého druhu práce alebo na inom mieste
 • Následky porušenia povinností – priestupky, pokuty a sankcie
 • Ochranné pracovné prostriedky
 • Odmeňovanie sestier
 • Nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce

 

04. Výpomoc kňaza na COVID oddelení. 80% obyvateľstva SR je veriacich.  (Rozhovor – 16 min.)

Mgr. Martin Novotný - katolícky kňaz 

Rozhovor:

 • Kňaz v zdravotníctve?? Ako to spolu súvisí?
 • Ako Vás prijal personál nemocnice?
 • V čom je dôležitá spolupráca sestry a kňaza?
 • Je výhodou pre pacienta, že je kňaz na oddelení?
 • Mal záujem o rozhovor s Vami aj niekto z personálu nemocnice?
 • Ako konkrétne vyzeral Váš deň na COVID oddelení?
 • Na COVID oddelení ste sa venovali len veriacim?
 • Ostali Vám vzťahy s personálom a pacientmi dodnes?
 • Aký je Váš odkaz sestrám na Slovensku?

  Pre sledovanie týchto prednášok zdarma je potrebné zaregistrovať sa (zdarma) na webe: www.eSestra.sk 

Miesto konania eventu

Kdekoľvek -
ONLINE

Kontakt na organizátora

Michal Hulik

0900123456 info@eSestra.sk

Fakturačné údaje

Michal Hulik

Trieda arm. gen. Svobodu 1,
04022 Kosice
Slovenská republika

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Popis

Popis

Pre sledovanie týchto prednášok zdarma je potrebné zaregistrovať sa (tiež zdarma) na webe: www.eSestra.sk 

Následne kliknúť na video-kurz "COVID špeciál" a potom ho už len spustiť :)


POPIS VIDEO-PREDNÁŠOK:

Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu prostredníctvom odborných prednášok:

 

01. Trombóza a COVID-19

02. Syndróm vyhorenia počas COVIDu-19. Ako ho identifikovať, zvládnuť a eliminovať. 

03. COVID-19 vo vzťahu k právam a povinnostiam sestier a zamestnávateľov.  

04. Výpomoc kňaza na COVID oddelení. 80% obyvateľstva SR je veriacich.  

 

01. Trombóza a COVID-19   (Odborná prednáška – 23 min.)

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. - viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy

Obsah prednášky:

 • Trombóza v súvislosti s COVID-19 
 • Etiopatogenéza a mechanizmy koagulopatie 
 • Trombotické komplikácie
 • Vplyv na laboratórne testy koagulácie   
 • Antitrombotická liečba u pacientov s COVID-19

  

02. Syndróm vyhorenia počas COVIDu-19. Ako ho identifikovať, zvládnuť a eliminovať   (Odborná prednáška – 13 min.)

 PhDr. Jana Baková, PhD. - sestra I. KAIM, UNLP Košice

         Obsah prednášky:

 • Sestry a syndrómom vyhorenia
 • Syndróm vyhorenia - príznaky, symptómy a fázy
 • Zvládanie stresu
 • Stratégia zvládania stresu
 • Preventívne opatrenia

  

03. COVID-19 vo vzťahu k právam a povinnostiam sestier a zamestnávateľov   (Odborná prednáška – 30 min.)

 JUDr. Dušan Slávik, LL.M. - advokát, spoločník a konateľ v advokátskej kancelárii
  PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

         Obsah prednášky:

 • Núdzový stav
 • Povinnosti sestier v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu
 • Pracovná povinnosť
 • Vykonávanie iného ako dohodnutého druhu práce alebo na inom mieste
 • Následky porušenia povinností – priestupky, pokuty a sankcie
 • Ochranné pracovné prostriedky
 • Odmeňovanie sestier
 • Nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce

 

04. Výpomoc kňaza na COVID oddelení. 80% obyvateľstva SR je veriacich.  (Rozhovor – 16 min.)

Mgr. Martin Novotný - katolícky kňaz 

Rozhovor:

 • Kňaz v zdravotníctve?? Ako to spolu súvisí?
 • Ako Vás prijal personál nemocnice?
 • V čom je dôležitá spolupráca sestry a kňaza?
 • Je výhodou pre pacienta, že je kňaz na oddelení?
 • Mal záujem o rozhovor s Vami aj niekto z personálu nemocnice?
 • Ako konkrétne vyzeral Váš deň na COVID oddelení?
 • Na COVID oddelení ste sa venovali len veriacim?
 • Ostali Vám vzťahy s personálom a pacientmi dodnes?
 • Aký je Váš odkaz sestrám na Slovensku?

  Pre sledovanie týchto prednášok zdarma je potrebné zaregistrovať sa (zdarma) na webe: www.eSestra.sk 

Tags

Miesto

Miesto

Michal Hulik
Trieda arm. gen. Svobodu 1
04022 Kosice
Slovakia

Pozrieť na mape
Kontakt

Kontakt na organizátora

Michal Hulik

0900123456 info@eSestra.sk

Fakturačné údaje

Michal Hulik

Michal Hulik
Trieda arm. gen. Svobodu 1
04022 Kosice
Slovakia

IČO:
DIČ:
IČ DPH: