Uložiť

online webinár: How to say in the other way

by Mladý podnikavec, o. z. Základné info: ONLINE 26. apríl, 2021 | po | 18:00 Pridaj do kalendára
12.00 € KÚPIŤ LÍSTOK

Popis

„Vzdelávajme inovatívne, nie nudne!“

Ak milujete svoju prácu a radi sa v rámci nej neustále zlepšujete, aby ste mohli podať čo najkvalitejší výkon, tento webinár je pre vás ako stvorený. Žiakov základných škôl a študentov stredných škôl je čoraz ťažšie zaujať. V triede sa nachádza mnoho podnetov, ktoré dokážu narušiť sústredenosť na hodine, preto je dôležité neviesť hodinu monotónne a nudne. Ak chcete byť zábavný, inovatívny a obľúbený učiteľ, naučíme vás, ako používať inovatívne metódy (brainwriting, aktívne písanie, pojmové mapy, memo kartičky, priama konverzačná metóda, dramatizácia a mnoho iných) počas hodín anglického jazyka. Zameriame sa primárne na učivo, na ktoré sa nekladie dostatočný dôraz, aj keď sa tieto časti slovnej zásoby v bežnej komunikácii pravidelne vyskytujú.

Okruhy a časti webináru:
 • - How to say
 • - Phrasal verbs 
 • - Idioms 
  - Slang expressions

Čo sa dozviete?
  - ako učiť slovnú zásobu, na ktorú sa nekladie dostatočný dôraz
  - aké vhodné metódy využívať pri výučbe  anglického jazyka
  - ako vytvárať správne a vhodné materiály
 • - aké materiály využívať na vyučovacej hodine a ako efektívne prepojiť učenie so zábavou (ajvo vyšších ročníkoch ZŠ a na  SŠ)
 • - zoznámte sa s vhodným online prostredím a ako ho využívať na výučbu anglického jazyka
 • - ako zabezpečiť inovatívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu pri výučbe anglického jazyka
 • - ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia anglického jazyka
 • - sami si vyskúšate vytvoriť aktivitu s využitím inovatívnej metódy
 • - ako vniesť interaktivitu do vyučovania anglického jazyka

Čo získate?
 • - informácie, ktoré môžete ďalej využívať vo svojom profesijnom živote•podporíte svoju vnímavosť voči svojmu okoliu 
 • - ucelený pohľad ako správne učiť anglický jazyk
 • - ukážky materiálov v pdf
 • - počas webináru budete môcť využiť diskusné okienko, kde si budete môcť nielen odovzdať skúsenosti, ale aj konzultovať medzi sebou a školiteľom priebeh výučby anglického jazyka
  - komplexný prehľad a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a zážitku z vyučovacej hodiny v anglickom jazyku
 • - balík praktických hier a aktivít, ktoré môžete využiť pri práci so žiakmi
 • - CERTIFIKÁT účasti pre osobnostný rozvoj

Miesto konania eventu

ONLINE

Kontakt na organizátora

Mladý podnikavec, o. z.

info@mladypodnikavec.sk

Fakturačné údaje

Mladý podnikavec, o. z.

Vysokoškolákov 1760/13,
01008 Zilina
Slovenská republika

IČO: 42388651
DIČ: 2120740556
IČ DPH:

Popis

Popis

„Vzdelávajme inovatívne, nie nudne!“

Ak milujete svoju prácu a radi sa v rámci nej neustále zlepšujete, aby ste mohli podať čo najkvalitejší výkon, tento webinár je pre vás ako stvorený. Žiakov základných škôl a študentov stredných škôl je čoraz ťažšie zaujať. V triede sa nachádza mnoho podnetov, ktoré dokážu narušiť sústredenosť na hodine, preto je dôležité neviesť hodinu monotónne a nudne. Ak chcete byť zábavný, inovatívny a obľúbený učiteľ, naučíme vás, ako používať inovatívne metódy (brainwriting, aktívne písanie, pojmové mapy, memo kartičky, priama konverzačná metóda, dramatizácia a mnoho iných) počas hodín anglického jazyka. Zameriame sa primárne na učivo, na ktoré sa nekladie dostatočný dôraz, aj keď sa tieto časti slovnej zásoby v bežnej komunikácii pravidelne vyskytujú.

Okruhy a časti webináru:
 • - How to say
 • - Phrasal verbs 
 • - Idioms 
  - Slang expressions

Čo sa dozviete?
  - ako učiť slovnú zásobu, na ktorú sa nekladie dostatočný dôraz
  - aké vhodné metódy využívať pri výučbe  anglického jazyka
  - ako vytvárať správne a vhodné materiály
 • - aké materiály využívať na vyučovacej hodine a ako efektívne prepojiť učenie so zábavou (ajvo vyšších ročníkoch ZŠ a na  SŠ)
 • - zoznámte sa s vhodným online prostredím a ako ho využívať na výučbu anglického jazyka
 • - ako zabezpečiť inovatívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu pri výučbe anglického jazyka
 • - ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia anglického jazyka
 • - sami si vyskúšate vytvoriť aktivitu s využitím inovatívnej metódy
 • - ako vniesť interaktivitu do vyučovania anglického jazyka

Čo získate?
 • - informácie, ktoré môžete ďalej využívať vo svojom profesijnom živote•podporíte svoju vnímavosť voči svojmu okoliu 
 • - ucelený pohľad ako správne učiť anglický jazyk
 • - ukážky materiálov v pdf
 • - počas webináru budete môcť využiť diskusné okienko, kde si budete môcť nielen odovzdať skúsenosti, ale aj konzultovať medzi sebou a školiteľom priebeh výučby anglického jazyka
  - komplexný prehľad a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a zážitku z vyučovacej hodiny v anglickom jazyku
 • - balík praktických hier a aktivít, ktoré môžete využiť pri práci so žiakmi
 • - CERTIFIKÁT účasti pre osobnostný rozvoj

Tags

Miesto

Miesto

Mladý podnikavec, o. z.
Vysokoškolákov 1760/13
01008 Zilina
Slovakia

Pozrieť na mape
Kontakt

Kontakt na organizátora

Mladý podnikavec, o. z.

info@mladypodnikavec.sk

Fakturačné údaje

Mladý podnikavec, o. z.

Mladý podnikavec, o. z.
Vysokoškolákov 1760/13
01008 Zilina
Slovakia

IČO: 42388651
DIČ: 2120740556
IČ DPH: