Uložiť

Ako na projektovú výučbu s použitím s aktivizačných prvkov na hodine

by Talentway.net Základné info: Online,TwinCity A, Karadičova 2,Bratislava,Slovenská republika
Bratislava
09. september, 2020 | st | 08:00 Pridaj do kalendára
200.00 € KÚPIŤ LÍSTOK

Popis

Online kurz je určený pre pedagógov vysokých škôl a stredných škôl na podporu implementácie nových didaktických metód do výučby. 
Kurz je vhodný pre predmety, kde so študentami tvoríte a riešite zadania/projekty, ale aj pre predmety ako manažment (inovačný, marketingový, personálny a ďalšie). Pre predmety, kde trénujete podnikateľské zručnosti, tímovú spoluprácu, vytvárate podnikateľské plány, alebo inovatívne produkty.  


Čo vám kurz prinesie:

odstránite rutinu z cvičení a motivujete študentov, 

aktivitu prenesiete na študentov, zároveň trénujete so študentami mäkké zručnosti, 

- pracujete so študentami na projetkoch, ktoré sú pre nich zaujímavé, čím za zvyšuje ich angažovanosť,

získavate si prirodzenú autoritu u súčasnej generácie študentov

osobnostný a profesný rozvoj.


Online kurz obsahuje:

inštruktážne videá (6) (ostávajú vám aj po skončení online kurzu)

online/offline konzultácie

vstup do komunity ľudí, ktorí majú radi aktívnych študentov a nové projekty

doplnkové podklady ako diskusné videá, materiály a šablóny pre vás a vašich študentov

 

Z akých tém pozostáva kurz:

- úvod do projektovej výučby,
- 4 kroky pre projektovú výučbu,
- aktivizačné techniky pri riešení zadaní projektov (Brainstorming, tvorba vlastného zadania)
- ako pracovať s mäkkými zručnosťami študentov a ako ich hodnotiť,
- tímová spolupráca študentov – ako ju hodnotiť,
- prezentačné zručnosti, ich dôležitosť v pedagogickom procese,
- kritériá a hodnotenie prezentačných zručností.
  

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

·       Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu

·       Brigita, Fakulta podnikového manažmentu EUBA

·       Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu

·       Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

·       Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

·       Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


A s mnoho ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

  

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

Inováciám vo vzdelávaní na princípoch Design Thinking & Project-Based Learning sa venujem už viac ako päť rokov. Novým technikám výučby som sa začala venovať ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dnes už spolupracujem s ďalšími piatimi univerzitami na Slovensku a s ôsmymi partnerskými univerzitami v Európe. Čoraz častejšie sa stretávam s požiadavkou aj z iných univerzít na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Kvôli týmto podnetom sme založili spoločnosť, v ktorej sme sa rozhodli poskytovať Mentoring 1-0-1  so zameraním na (design) Thinking tools, Projektovú výučbu a Spoluprácu s praxou. 

 

Tags

Miesto konania eventu

Online,TwinCity A, Karadičova 2,Bratislava,Slovenská republika
Bratislava

Pozrieť na mape

Kontakt na organizátora

Talentway.net

veronika.nekolova@talentway.net

Fakturačné údaje

Talentway.net

Vajnorská 1306/7,
83103 Bratislava - Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 51775891
DIČ: 2120798141
IČ DPH: SK2120798141

Popis

Popis

Online kurz je určený pre pedagógov vysokých škôl a stredných škôl na podporu implementácie nových didaktických metód do výučby. 
Kurz je vhodný pre predmety, kde so študentami tvoríte a riešite zadania/projekty, ale aj pre predmety ako manažment (inovačný, marketingový, personálny a ďalšie). Pre predmety, kde trénujete podnikateľské zručnosti, tímovú spoluprácu, vytvárate podnikateľské plány, alebo inovatívne produkty.  


Čo vám kurz prinesie:

odstránite rutinu z cvičení a motivujete študentov, 

aktivitu prenesiete na študentov, zároveň trénujete so študentami mäkké zručnosti, 

- pracujete so študentami na projetkoch, ktoré sú pre nich zaujímavé, čím za zvyšuje ich angažovanosť,

získavate si prirodzenú autoritu u súčasnej generácie študentov

osobnostný a profesný rozvoj.


Online kurz obsahuje:

inštruktážne videá (6) (ostávajú vám aj po skončení online kurzu)

online/offline konzultácie

vstup do komunity ľudí, ktorí majú radi aktívnych študentov a nové projekty

doplnkové podklady ako diskusné videá, materiály a šablóny pre vás a vašich študentov

 

Z akých tém pozostáva kurz:

- úvod do projektovej výučby,
- 4 kroky pre projektovú výučbu,
- aktivizačné techniky pri riešení zadaní projektov (Brainstorming, tvorba vlastného zadania)
- ako pracovať s mäkkými zručnosťami študentov a ako ich hodnotiť,
- tímová spolupráca študentov – ako ju hodnotiť,
- prezentačné zručnosti, ich dôležitosť v pedagogickom procese,
- kritériá a hodnotenie prezentačných zručností.
  

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

·       Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu

·       Brigita, Fakulta podnikového manažmentu EUBA

·       Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu

·       Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

·       Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

·       Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


A s mnoho ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

  

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

Inováciám vo vzdelávaní na princípoch Design Thinking & Project-Based Learning sa venujem už viac ako päť rokov. Novým technikám výučby som sa začala venovať ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dnes už spolupracujem s ďalšími piatimi univerzitami na Slovensku a s ôsmymi partnerskými univerzitami v Európe. Čoraz častejšie sa stretávam s požiadavkou aj z iných univerzít na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Kvôli týmto podnetom sme založili spoločnosť, v ktorej sme sa rozhodli poskytovať Mentoring 1-0-1  so zameraním na (design) Thinking tools, Projektovú výučbu a Spoluprácu s praxou. 

 

Tags

Miesto

Miesto

Talentway.net
Vajnorská 1306/7
83103 Bratislava - Nové Mesto
Slovakia

Pozrieť na mape
Kontakt

Kontakt na organizátora

Talentway.net

veronika.nekolova@talentway.net

Fakturačné údaje

Talentway.net

Talentway.net
Vajnorská 1306/7
83103 Bratislava - Nové Mesto
Slovakia

IČO: 51775891
DIČ: 2120798141
IČ DPH: SK2120798141