Vymazať filter
23. januára, 2020 | št | 09:00
290 €
Uložiť
290 €
Uložiť

Projektový manažment pre Facility Management

by Slovenská asociácia facility managementu a COMM-PASS, s.r.o. SAFM Curková14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 23. januára, 2020 | št | 09:00 Pridaj do kalendára
290 €

Popis

V priebehu dvoch dní si na vašich konkrétnych tréningových projektoch  vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia projektov a komplexných úloh v prostredí facility managementu. Školením vás bude sprevádzať a viesť  profesionálny a skúsený lektor Peter Minárik linkedin.com/in/peter-minarik-a047816.

Odbornú garanciu v oblasti facility managementu poskytuje profesionálna nezisková organizácia Slovenská asociácia facility managementu prostredníctvom svojich odborných členov.

 • Jasné definovanie projektových cieľov / necieľov a schopnosť formálne definovať projekt
 • Identifikácia projektových rizík
 • Vzájomné pochopenie projektových očakávaní
 • Účastníci sa naučia ako riadiť prácu a efektívnejšie komunikovať s tímom

Zníženie času a nákladov alokovaných na projekt bude výsledkom efektívnejšieho a prehľadnejšieho systému plánovania s aplikáciou praktických nástrojov a procesov projektového riadenia.

 • medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí facility managementu
 • počas workshopu pracujete na vlastných – reálnych projektoch
 • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
 • systematický pohľad na riadenie facility management projektov
 • najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie
 • inovácia a nový pohľad na výkon facility managementu


Agenda je prispôsobená aktuálnej úrovni účastníkov a vybraným tréningovým projektom

1. Najnovšie výskumy neurovedy. neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie

2. Biznis prostredie – prečo projekty vo Facility managemente? zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

3. Čo je projekt, Parametre projektu správne nastavenie rozhrania medzi projektami a líniovými úlohami predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

5. Inicializácia projektu hranice projektu – obsahové, časové, spoločenské úvodné zadanie projektu – definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

6. Projektový 3-uholníkrozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

7. Plánovanie a riadenie projektu plánovanie projektových aktivít (WBS) súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

8. Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

9. Plánovanie zdrojov plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza lessons learned – poučenia z projektu


www.safm.sk


Tags

Miesto

SAFM
Curková14
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Pozrieť na mape

Kontakt na organizátora

Slovenská asociácia facility managementu a COMM-PASS, s.r.o.

0903755600 safm@safm.sk

Fakturačné údaje

Slovenská asociácia facility managementu

Cukrová 14,
811 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42170583
DIČ: 2023520114

Podobné eventy

14júl
14:00
ut
14júl
14:00
utorok
Detail eventu

Prednáška "Ako riadiť a motivovať ľudí"

Rozvojová 2, 040 01 Košice, Slovenská republika Zadarmo
Uložiť
15júl
10:00
st
15júl
10:00
streda
Detail eventu

Nápad: Brainstorming

online, 83103 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika 20 €
Uložiť
15júl
20:20
st
15júl
20:20
streda
Detail eventu

Tímová práca

Vajnorská 1306/7, 83103 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika 20 €
Uložiť
21júl
14:00
ut
21júl
14:00
utorok
Detail eventu

Ako riadiť a motivovať ľudí

Rastislavova 3, 951 41 Nitra - Lužianky, Slovenská republika Zadarmo
Uložiť
15sep
08:30
ut
15september
08:30
utorok
Detail eventu

Social media deep diving - séria 4 eventov

Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava, Slovenská republika 49 € - 99 €
Uložiť
Popis

Popis

V priebehu dvoch dní si na vašich konkrétnych tréningových projektoch  vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia projektov a komplexných úloh v prostredí facility managementu. Školením vás bude sprevádzať a viesť  profesionálny a skúsený lektor Peter Minárik linkedin.com/in/peter-minarik-a047816.

Odbornú garanciu v oblasti facility managementu poskytuje profesionálna nezisková organizácia Slovenská asociácia facility managementu prostredníctvom svojich odborných členov.

 • Jasné definovanie projektových cieľov / necieľov a schopnosť formálne definovať projekt
 • Identifikácia projektových rizík
 • Vzájomné pochopenie projektových očakávaní
 • Účastníci sa naučia ako riadiť prácu a efektívnejšie komunikovať s tímom

Zníženie času a nákladov alokovaných na projekt bude výsledkom efektívnejšieho a prehľadnejšieho systému plánovania s aplikáciou praktických nástrojov a procesov projektového riadenia.

 • medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí facility managementu
 • počas workshopu pracujete na vlastných – reálnych projektoch
 • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
 • systematický pohľad na riadenie facility management projektov
 • najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie
 • inovácia a nový pohľad na výkon facility managementu


Agenda je prispôsobená aktuálnej úrovni účastníkov a vybraným tréningovým projektom

1. Najnovšie výskumy neurovedy. neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie

2. Biznis prostredie – prečo projekty vo Facility managemente? zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

3. Čo je projekt, Parametre projektu správne nastavenie rozhrania medzi projektami a líniovými úlohami predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

5. Inicializácia projektu hranice projektu – obsahové, časové, spoločenské úvodné zadanie projektu – definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

6. Projektový 3-uholníkrozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

7. Plánovanie a riadenie projektu plánovanie projektových aktivít (WBS) súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

8. Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

9. Plánovanie zdrojov plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza lessons learned – poučenia z projektu


www.safm.sk


Tags

Miesto

Miesto

SAFM
Curková14
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Pozrieť na mape
Kontakt

Kontakt na organizátora

Slovenská asociácia facility managementu a COMM-PASS, s.r.o.

0903755600 safm@safm.sk

Fakturačné údaje

Slovenská asociácia facility managementu

Cukrová 14,
811 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42170583
DIČ: 2023520114