Uložiť

Lídrom sa nenarodíš, lídrom sa musíš stať

by Greenhill consulting s.r.o. Základné info: ZOOM,Sartorisova 8,Bratislava,Slovenská republika
Bratislava
18. máj, 2020 | po | 16:00 Pridaj do kalendára
45.00 € - 350.00 € KÚPIŤ LÍSTOK

Popis

  Lídri 21. storočia používajú pri riadení a manažmente tímu hlavne emočnú inteligenciu (EQ). Je dokázané, že ľudia s vyššou EQ sú úspešnejší v riadení, komunikácii ako aj v predaji. K hlavným kompetenciám, ktoré používajú patrí: budovanie dôvery, motivácia a zvyšovanie angažovanosti svojich ľudí, čím sa zvyšuje výkonnosť celého tímu.  Chcete patriť k takýmto lídrom? Pripravili sme pre Vás sériu webinárov založených na najnovších poznatkoch z neurovied a líderstva. Získate tak zručnosti a techniky ako si vybudovať dôveru, vplyv a úspešne viesť jednotlivcov a celé tímy.

 Ako to funguje?

Ponúkame Vám sériu 10 webinárov, každý bude trvať 120 minút, súčasťou sú aj cvičenia pred a po webinári. 

Témy:

 1. Webinar – Aká je rola líniového manažéra

Hlavné témy: 

 • Aká je rola lídra
 • Čo sa od neho očakáva
 • Pochopenie a uvedomenie si základných úloh
 • Ako napĺňať očakávania


 1. Webinar – Ako na efektívnu a jasnú komunikáciu

Hlavné témy: 

 • Kľúčové elementy efektívnej komunikácie 
 • Prekážky a problémy efektívnej komunikácie 
 • Nástroje emočnej inteligencie a jej prejav v komunikácii
 • Komunikácia očakávaní 
 1. Webinar – Spoznaj svoj tím a prispôsob svoj líderský štýl 

Hlavné témy:

 • Typológia ľudí a ako s nimi pracovať 
 • Ako komunikovať s jednotlivými typmi osobností
 • Motivácia jednotlivých typov ľudí 
 • Ako vytvoriť efektívny tím


 1. Webinar – Spätná väzba je dar

Hlavné témy:

 • Radikálna otvorenosť 
 • Spätná väzba verzus kritika 
 • Ako dať efektívny feedback 
 • Použitie rôznych modelov (napr. AID/SBI) a ich nácvik v praxi
 • Ako prijať spätnú väzbu


 1. Webinar - Porady a mítingy, ktoré dávajú zmysel

Hlavné témy:

 • Štruktúra porád a ich agenda
 • Špecifikácia virtuálnych stretnutí 
 • Tipy pre virtuálne stretnutia 

 1. Webinar - Vedenie cez SMART ciele

Hlavné témy:

 • Rozprávka a jej zmysel pri tvorbe cieľov Fairy Tale 
 • SMART  - teória
 • Komunikovať ciele alebo očakávania
 • Rozdiely medzi cieľmi a úlohami 


 1. Webinar - Využitie koučovacej techniky pre rozvoj biznisu

Hlavné témy:

 • Sila otázky
 • Aktívne počúvanie 
 • Model GROW 
 • Nácvik koučovacej techniky


 1. Webinar –Vedenie tímu v neštandardných situáciách

Hlavné témy:

 • Zmena prístupu je kľúčom k úspechu 
 • Agilný prístup v čase zmien
 • Kľúčové aspekty správania sa lídra v krízových situáciách
 • Ako pracovať s tímom v neštandardných podmienkach, aby sme udržali motiváciu a výkon


 1. Webinar – Hodnotenie a manažovanie výkonu

Hlavné témy:

 • Ako viesť hodnotiaci pohovor
 • Ako merať výkon a kedy je výkon dobrý 
 • Kompetencie a ich nastavenie pre členov tímu
 • Rozdiel medzi hodnotením a spätnou väzbou
 • Štruktúra hodnotiaceho pohovoru


 1. Webinar - Techniky motivácie tímu

Hlavné témy:

 • Vysvetlenie motivačných modelov
 • Kľúčové motivátori, ktoré vedú k zmene 
 • Ako podporiť u ľudí ich silné stránky
 • Budovanie dôvery a dôveryhodnosti 


Cena: 45 Eur s DPH ( 1 webinár  ) /  350 Eur s DPH ( 10 webinárov  )


Ako doplnok ponúkame na vyžiadanie individuálny koučing. (cena nie je súčasťou programu)

Webináre vieme ponúknuť aj v anglickom jazyku.


Lektorky:

Kamila Birnsteinová

Kamila Birnsteinová počas celej svojej kariéry pracuje v oblasti ľudských zdrojov. Svoje vedomosti a skúsenosti získala prácou v zahraničných korporáciách na manažérskych pozíciách. Kamila je certifikovaný kouč, skúsený školiteľ a facilitátor. Pracuje s jednotlivcami a tímami s využitím Raketového modelu ako aj iných HR nástrojov.

Eva Pilarčíková

Eva Pilarčíková pracuje v oblasti personálneho poradenstva a rozvoja ľudských zdrojov. Zameriava sa na rôzne formy práce s ľuďmi a ich rozvoj najmä formou individuálnych sedení, školení, tímového facilitovania, hodnotenia a rozvoja talentov. Pracuje s psychometrickými nástrojmi, osobnostnými testami Facet5 a je certifkovaný kouč.

Tags

Miesto konania eventu

ZOOM,Sartorisova 8,Bratislava,Slovenská republika
Bratislava

Pozrieť na mape

Kontakt na organizátora

Greenhill consulting s.r.o.

pilarcikova@greenhillconsulting.sk

Fakturačné údaje

Greenhill consulting s.r.o.

Sartorisova 8,
831 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36682799
DIČ:
IČ DPH: SK2022256027

Podobné eventy

10Jún
09:00
št
10jún
09:00
štvrtok
Detail eventu

Seminár o predaji

HCA Slovakia,Borodáčova 42,Košice,Slovenská republika 999.00 €
Uložiť
08Júl
09:00
št
08júl
09:00
štvrtok
Detail eventu

Komunikačný kurz

HCA Slovakia, Borodáčova 42, Košice 999.00 €
Uložiť
12Jún
09:00
so
12jún
09:00
sobota
Detail eventu

Riadenie ľudí

HCA Slovakia,Rastislavova 323, Nitra - Lužianky,Slovenská republ 999.00 €
Uložiť
Popis

Popis

  Lídri 21. storočia používajú pri riadení a manažmente tímu hlavne emočnú inteligenciu (EQ). Je dokázané, že ľudia s vyššou EQ sú úspešnejší v riadení, komunikácii ako aj v predaji. K hlavným kompetenciám, ktoré používajú patrí: budovanie dôvery, motivácia a zvyšovanie angažovanosti svojich ľudí, čím sa zvyšuje výkonnosť celého tímu.  Chcete patriť k takýmto lídrom? Pripravili sme pre Vás sériu webinárov založených na najnovších poznatkoch z neurovied a líderstva. Získate tak zručnosti a techniky ako si vybudovať dôveru, vplyv a úspešne viesť jednotlivcov a celé tímy.

 Ako to funguje?

Ponúkame Vám sériu 10 webinárov, každý bude trvať 120 minút, súčasťou sú aj cvičenia pred a po webinári. 

Témy:

 1. Webinar – Aká je rola líniového manažéra

Hlavné témy: 

 • Aká je rola lídra
 • Čo sa od neho očakáva
 • Pochopenie a uvedomenie si základných úloh
 • Ako napĺňať očakávania


 1. Webinar – Ako na efektívnu a jasnú komunikáciu

Hlavné témy: 

 • Kľúčové elementy efektívnej komunikácie 
 • Prekážky a problémy efektívnej komunikácie 
 • Nástroje emočnej inteligencie a jej prejav v komunikácii
 • Komunikácia očakávaní 
 1. Webinar – Spoznaj svoj tím a prispôsob svoj líderský štýl 

Hlavné témy:

 • Typológia ľudí a ako s nimi pracovať 
 • Ako komunikovať s jednotlivými typmi osobností
 • Motivácia jednotlivých typov ľudí 
 • Ako vytvoriť efektívny tím


 1. Webinar – Spätná väzba je dar

Hlavné témy:

 • Radikálna otvorenosť 
 • Spätná väzba verzus kritika 
 • Ako dať efektívny feedback 
 • Použitie rôznych modelov (napr. AID/SBI) a ich nácvik v praxi
 • Ako prijať spätnú väzbu


 1. Webinar - Porady a mítingy, ktoré dávajú zmysel

Hlavné témy:

 • Štruktúra porád a ich agenda
 • Špecifikácia virtuálnych stretnutí 
 • Tipy pre virtuálne stretnutia 

 1. Webinar - Vedenie cez SMART ciele

Hlavné témy:

 • Rozprávka a jej zmysel pri tvorbe cieľov Fairy Tale 
 • SMART  - teória
 • Komunikovať ciele alebo očakávania
 • Rozdiely medzi cieľmi a úlohami 


 1. Webinar - Využitie koučovacej techniky pre rozvoj biznisu

Hlavné témy:

 • Sila otázky
 • Aktívne počúvanie 
 • Model GROW 
 • Nácvik koučovacej techniky


 1. Webinar –Vedenie tímu v neštandardných situáciách

Hlavné témy:

 • Zmena prístupu je kľúčom k úspechu 
 • Agilný prístup v čase zmien
 • Kľúčové aspekty správania sa lídra v krízových situáciách
 • Ako pracovať s tímom v neštandardných podmienkach, aby sme udržali motiváciu a výkon


 1. Webinar – Hodnotenie a manažovanie výkonu

Hlavné témy:

 • Ako viesť hodnotiaci pohovor
 • Ako merať výkon a kedy je výkon dobrý 
 • Kompetencie a ich nastavenie pre členov tímu
 • Rozdiel medzi hodnotením a spätnou väzbou
 • Štruktúra hodnotiaceho pohovoru


 1. Webinar - Techniky motivácie tímu

Hlavné témy:

 • Vysvetlenie motivačných modelov
 • Kľúčové motivátori, ktoré vedú k zmene 
 • Ako podporiť u ľudí ich silné stránky
 • Budovanie dôvery a dôveryhodnosti 


Cena: 45 Eur s DPH ( 1 webinár  ) /  350 Eur s DPH ( 10 webinárov  )


Ako doplnok ponúkame na vyžiadanie individuálny koučing. (cena nie je súčasťou programu)

Webináre vieme ponúknuť aj v anglickom jazyku.


Lektorky:

Kamila Birnsteinová

Kamila Birnsteinová počas celej svojej kariéry pracuje v oblasti ľudských zdrojov. Svoje vedomosti a skúsenosti získala prácou v zahraničných korporáciách na manažérskych pozíciách. Kamila je certifikovaný kouč, skúsený školiteľ a facilitátor. Pracuje s jednotlivcami a tímami s využitím Raketového modelu ako aj iných HR nástrojov.

Eva Pilarčíková

Eva Pilarčíková pracuje v oblasti personálneho poradenstva a rozvoja ľudských zdrojov. Zameriava sa na rôzne formy práce s ľuďmi a ich rozvoj najmä formou individuálnych sedení, školení, tímového facilitovania, hodnotenia a rozvoja talentov. Pracuje s psychometrickými nástrojmi, osobnostnými testami Facet5 a je certifkovaný kouč.

Tags

Miesto

Miesto

Greenhill consulting s.r.o.
Sartorisova 8
831 02 Bratislava
Slovakia

Pozrieť na mape
Kontakt

Kontakt na organizátora

Greenhill consulting s.r.o.

pilarcikova@greenhillconsulting.sk

Fakturačné údaje

Greenhill consulting s.r.o.

Greenhill consulting s.r.o.
Sartorisova 8
831 02 Bratislava
Slovakia

IČO: 36682799
DIČ:
IČ DPH: SK2022256027