Neurodiverzita a pracovný život - podujatie na tickpo-sk
Uložiť

Neurodiverzita a pracovný život - výzvy a možnosti

by A - Centrum Základné info: ONLINE 29. november, 2023 | st | 17:00 Pridaj do kalendára
25.00 € KÚPIŤ LÍSTOK

Popis

Neurodiverzita a pracovný život - výzvy a možnosti

Zamerané na mladých ľudí a dospelých s neurodiverzitou - Aspergerov syndróm, autizmus, ADHD a ťažkosti v učení


Anotácia:

Webinár Vám objasní odlišnosti vo vnímaní podnetov a spracovaní informácií ktoré sú typické pre ľudí s neurodiverzitou v súvislosti s ich zamestnateľnosťou a uplatnením v pracovnom prostredí. Lektori s osobnou skúsenosťou so silnými stránkami neurodivergentného fungovania aj s jeho úskaliami sa podelia o odborné poznatky aj praktické skúsenosti z osobného života a realizovaných projektov.

Webinár je určený pre personalistov, kariérnych a výchovných poradcov, psychológov a špeciálnych pedagógov, rodičov a neurodivergentných ľudí zo všetkých oblastí záujmov, zamestnania či vlastného podnikania.

Lektori: 

Viera Hincová, psychologička, sociálna inovátorka a lektorka vzdelávaní v oblasti neurodiverzity inklúzie autorka podcastov Deti bez návodu a portálu Bez návodu. Vedie A -Centrum a celoslovenské združenie HANS, projekty zamerané na inklúziu v pracovnom prostredí od roku 2018. Pôsobí ako expertka a konzultantka programu Profesia Lab so zameraním na neurodiverzitu a rodovú, sexuálnu a vzťahovú rozmanitosti (nielen) na pracovisku. Je neskoro diagnostikovaná Aspergerka.

Martin Kováč: je zakladajúci člen OZ Lovetist, ktoré podporuje rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Ako „laický terapeut“ pôsobí v komunite ľudí s PAS a do styku s AS prichádza denne pri kontakte so sebou samým i v rodine. Je zanietencom myšlienky nových postupov a presvedčenia o tom, že veci sa musia dať robiť aj inak.

Riley Crawford: patrí k súčasnej generácii mladých dospelých na spektre autizmu, je transrodová žena, má skúsenosti s adaptáciami v pracovnom prostredí priateľskom k diverzite a rozmanitosti, venuje sa komunikácii, grafickému dizajnu a osvete.


Program:


Privítanie

Neurodiverzita, základné pojmy a charakteristiky (Viera Hincová) 

Vysvetlenie základných pojmov dôležitých pre pochopenie fungovania ľudí s rôznymi formami neurodiverzity - Aspergerov syndróm, ADHD, ťažkosti v učení, ADD a i. Aktuálne poznatky o fungovaní neurodivergentného mozgu – spracovanie zmyslových podnetov, sociálne zručnosti a individuálne dopady na výkonnosť a prežívanie s ohľadom na stresovú reakciu.


Sociálna komunikácia (Martin Kováč)

Vysvetlenie odlišností vnímania v sociálnej komunikácii, porozumení v prípade odlišných kognitívnych a komunikačných štýlov. Ako neurodivergentní ľudia reagujú v pracovných vzťahoch, riziká sociálneho preťaženia a fungovanie v tíme s ohľadom na diverzitu a rozdiely v sociálnom nastavení členov tímu


Univerzálny dizajn a adaptácie v pracovnom prostredí (Viera Hincová) 

Reflexia silných stránok v pracovnom prostredí a príprave na zamestnanie, identifikovanie potrebných adaptácií ako predpoklad manažovania neurodiverzity. Tvorby pracovného prostredia založeného na univerzálnom dizajne – individualizácia pracovných podmienok na strane zamestnávateľa ako predpoklad well-beingu a výkonnosti zamestnancov.


Adaptácie pre neurodivergentných a rodovo rozmanitých mladých ľudí (Riley Crawford) 

Nástup do zamestnania a hľadanie uplatnenia, skúsenosti s definovaním adaptácií a sociálnymi interakciami, prijímanie inakosti na pracovisku, výzvy a možnosti


Prestávka 


Organizácia času a úloh (Martin Kováč) 

Priblíženie analytického myslenia, orientácie na detaily ako silných stránok, ale aj zdroja ťažkostí v oblasti organizácie a time managementu, stanovení priorít a rozvrhnutí úloh. Osobná perspektíva možností úpravy pracovného prostredia, spôsobu a rozvrhnutia práce, výhody samostatného podnikania


Zamestnávanie bez návodu (Viera Hincová) 

Neustál sa meniaci trh práce, nový výzvy a technologické aj globálne zmeny vytvárajú veľmi odlišné podmienky v príprave na pracovný život aj v jej realizácii. Ako je možné podporovať flexibilitu ak potrebujeme zažívať istotu? Neurodiverzita ako kultúra a potreba individualizácie pracovného prostredia a uplatnenia ako predpoklad uplatnenia jedinečnosti a talentu každého zamestnanca


Diskusia a záver 

Tagy

Miesto konania eventu

ONLINE

Kontakt na organizátora

A - Centrum

+421 905 541 260 acentrum@yahoo.com

Fakturačné údaje

A - Centrum

Pod Turíčkou 1051/4,
97404 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 31929711
DIČ: 2021076530
IČ DPH:

Popis

Popis

Neurodiverzita a pracovný život - výzvy a možnosti

Zamerané na mladých ľudí a dospelých s neurodiverzitou - Aspergerov syndróm, autizmus, ADHD a ťažkosti v učení


Anotácia:

Webinár Vám objasní odlišnosti vo vnímaní podnetov a spracovaní informácií ktoré sú typické pre ľudí s neurodiverzitou v súvislosti s ich zamestnateľnosťou a uplatnením v pracovnom prostredí. Lektori s osobnou skúsenosťou so silnými stránkami neurodivergentného fungovania aj s jeho úskaliami sa podelia o odborné poznatky aj praktické skúsenosti z osobného života a realizovaných projektov.

Webinár je určený pre personalistov, kariérnych a výchovných poradcov, psychológov a špeciálnych pedagógov, rodičov a neurodivergentných ľudí zo všetkých oblastí záujmov, zamestnania či vlastného podnikania.

Lektori: 

Viera Hincová, psychologička, sociálna inovátorka a lektorka vzdelávaní v oblasti neurodiverzity inklúzie autorka podcastov Deti bez návodu a portálu Bez návodu. Vedie A -Centrum a celoslovenské združenie HANS, projekty zamerané na inklúziu v pracovnom prostredí od roku 2018. Pôsobí ako expertka a konzultantka programu Profesia Lab so zameraním na neurodiverzitu a rodovú, sexuálnu a vzťahovú rozmanitosti (nielen) na pracovisku. Je neskoro diagnostikovaná Aspergerka.

Martin Kováč: je zakladajúci člen OZ Lovetist, ktoré podporuje rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Ako „laický terapeut“ pôsobí v komunite ľudí s PAS a do styku s AS prichádza denne pri kontakte so sebou samým i v rodine. Je zanietencom myšlienky nových postupov a presvedčenia o tom, že veci sa musia dať robiť aj inak.

Riley Crawford: patrí k súčasnej generácii mladých dospelých na spektre autizmu, je transrodová žena, má skúsenosti s adaptáciami v pracovnom prostredí priateľskom k diverzite a rozmanitosti, venuje sa komunikácii, grafickému dizajnu a osvete.


Program:


Privítanie

Neurodiverzita, základné pojmy a charakteristiky (Viera Hincová) 

Vysvetlenie základných pojmov dôležitých pre pochopenie fungovania ľudí s rôznymi formami neurodiverzity - Aspergerov syndróm, ADHD, ťažkosti v učení, ADD a i. Aktuálne poznatky o fungovaní neurodivergentného mozgu – spracovanie zmyslových podnetov, sociálne zručnosti a individuálne dopady na výkonnosť a prežívanie s ohľadom na stresovú reakciu.


Sociálna komunikácia (Martin Kováč)

Vysvetlenie odlišností vnímania v sociálnej komunikácii, porozumení v prípade odlišných kognitívnych a komunikačných štýlov. Ako neurodivergentní ľudia reagujú v pracovných vzťahoch, riziká sociálneho preťaženia a fungovanie v tíme s ohľadom na diverzitu a rozdiely v sociálnom nastavení členov tímu


Univerzálny dizajn a adaptácie v pracovnom prostredí (Viera Hincová) 

Reflexia silných stránok v pracovnom prostredí a príprave na zamestnanie, identifikovanie potrebných adaptácií ako predpoklad manažovania neurodiverzity. Tvorby pracovného prostredia založeného na univerzálnom dizajne – individualizácia pracovných podmienok na strane zamestnávateľa ako predpoklad well-beingu a výkonnosti zamestnancov.


Adaptácie pre neurodivergentných a rodovo rozmanitých mladých ľudí (Riley Crawford) 

Nástup do zamestnania a hľadanie uplatnenia, skúsenosti s definovaním adaptácií a sociálnymi interakciami, prijímanie inakosti na pracovisku, výzvy a možnosti


Prestávka 


Organizácia času a úloh (Martin Kováč) 

Priblíženie analytického myslenia, orientácie na detaily ako silných stránok, ale aj zdroja ťažkostí v oblasti organizácie a time managementu, stanovení priorít a rozvrhnutí úloh. Osobná perspektíva možností úpravy pracovného prostredia, spôsobu a rozvrhnutia práce, výhody samostatného podnikania


Zamestnávanie bez návodu (Viera Hincová) 

Neustál sa meniaci trh práce, nový výzvy a technologické aj globálne zmeny vytvárajú veľmi odlišné podmienky v príprave na pracovný život aj v jej realizácii. Ako je možné podporovať flexibilitu ak potrebujeme zažívať istotu? Neurodiverzita ako kultúra a potreba individualizácie pracovného prostredia a uplatnenia ako predpoklad uplatnenia jedinečnosti a talentu každého zamestnanca


Diskusia a záver 

Tagy

Miesto

Miesto


None

Pozrieť na mape
Kontakt

Kontakt na organizátora

A - Centrum

+421 905 541 260 acentrum@yahoo.com

Fakturačné údaje

A - Centrum

A - Centrum
Pod Turíčkou 1051/4
97404 Banská Bystrica
Slovakia

IČO: 31929711
DIČ: 2021076530
IČ DPH: